مرکز زیبایی و لیزر

بهترین کارکنان، پزشکان و متخصصان برای درمان اثربخش

تهران، سعادت آباد، سرو شرقی

شنبه تا پنج شنبه: 8:00 تا 21:00

پاسخ ارزیابی هزینه تقریبی تزریق ژل و فیلر

{“results”:{“0qizg”:{“id”:”0qizg”,”title”:”\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a “,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:”https:\/\/shelaser.com\/elementor-7785\/”},”0355l”:{“id”:”0355l”,”title”:”\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637″,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:”https:\/\/shelaser.com\/elementor-7793\/”},”tmhxp”:{“id”:”tmhxp”,”title”:”\u06a9\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a “,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:””,”redirect_url”:”https:\/\/shelaser.com\/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-3\/”}},”questions”:{“b8r57”:{“id”:”b8r57″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”image”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/shelaser.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/1361.jpg”,”imageId”:”7773″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0645\u062f\u0644 \u0648 \u0637\u0631\u062d\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0632\u0631\u06cc\u0642 \u0698\u0644 \u0648 \u0641\u06cc\u0644\u0631 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f \u060c\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a\u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“cu1w3”:{“id”:”cu1w3″,”title”:”\u0637\u0631\u062d \u0633\u0627\u062f\u0647″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”0″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”5″}},”wpwd8″:{“id”:”wpwd8″,”title”:”\u0637\u0631\u062d \u062f\u06a9\u0645\u0647 \u0627\u06cc”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”0″,”0355l”:”5″,”tmhxp”:”0″}},”o0bpn”:{“id”:”o0bpn”,”title”:”\u0637\u0631\u062d \u0642\u0644\u0648\u0647 \u0627\u06cc”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”5″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”0″}},”4i9ol”:{“id”:”4i9ol”,”title”:”\u0637\u0631\u062d \u0631\u0648\u0633\u06cc”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”5″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”0″}},”osm6e”:{“id”:”osm6e”,”title”:”\u0637\u0631\u062d \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u0644\u0628 \u0628\u0627\u0644\u0627″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”0″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”5″}},”ee5kk”:{“id”:”ee5kk”,”title”:”\u0637\u0631\u062d \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u0644\u0628 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”0″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”5″}}}},”3hxje”:{“id”:”3hxje”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/shelaser.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/different-fillers-and-injectors-2.jpg”,”imageId”:”7774″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0686\u0647 \u0628\u0631\u0646\u062f\u06cc \u0647\u0633\u062a\u06cc\u062f\u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“u0271”:{“id”:”u0271″,”title”:”\u0628\u0631\u0646\u062f \u0698\u0648\u0648\u062f\u0631\u0645″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”5″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”0″}},”bl7gl”:{“id”:”bl7gl”,”title”:”\u0628\u0631\u0646\u062f \u0631\u0648\u0648\u0641\u06cc\u0644″,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”5″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”0″}},”w8dot”:{“id”:”w8dot”,”title”:”\u0628\u0631\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”0″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”5″}},”bfc9c”:{“id”:”bfc9c”,”title”:”\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0645 \u0641\u0631\u0642\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u060c \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u06a9\u0645\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“0qizg”:”0″,”0355l”:”0″,”tmhxp”:”5″}},”uy85o”:{“id”:”uy85o”,”title”:”\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0645\u0647\u0645 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u060c \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc\u06cc […]